۲۷ خرداد، ۱۳۹۳

فیلم تکاندهنده ی اعتراض یک پناهجوی ایرانی با تبر به دفتر کمیساریای پناهندگان در آنکارا + اخبار دیگر رزا: در فیلم اعلام شد که الیاس عطایی از ایران اعتراض کرده است. در گزارشها از الیاس از کشور افغانستان اسم برده شده است! باری از هر کشوری بوده، آفرین.... مرزهای آزاد، برای همه...

عکسها روی اینجا کلیک کنیم
فیسبوک اینجا

برای خواندن مطالب در منبع روی تیتر آن کلیک کنیم. برای بزرگنمایی عکسهای بلاگ میتوان روی عکسها کلیک کرد.
یک پناهجوی معترض افغانی که اسم وی الیاس گزارش شده است با تبر به دفتر کمیساریای عالی پناهندگان در آنکارا حمله کرد یک پناهجوی معترض افغانی امروز دوشنبه 26 خردادماه 1393، با تبر به دفتر کمیساریای عالی پناهندگان در آنکارا حمله کرد. گفته می‌شود وی از ساعات اولیه صبح امروز در مقابل درب ورودی این دفتر منتظر اجازه ورود و ملاقات با مسوولان این کمیساریا را داشته که با بی اعتنایی ماموران نگهبانی مواجه می‌شود. شاهدان عینی گفته‌اند که این پناهجوی افغان کنترل خود را از دست داده و با تبری که همراه داشته، دوربین‌های مدار بسته، شیشه‌های اتاقک نگهبانی و درب ورودی را شکسته و از روی سیم خاردار محافظ بالای درب ورودی بالا رفته و در حین این اتفاق از ناحیه دست نیز دچار بریدگی شده است. نیروهای امنیتی و پلیس شهر آنکارا در محل این حادثه در مقابل دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد حضور دارند و تلاش می‌کنند تا پناهجوی معترض را قانع کنند تا خود را تسلیم این نیروها کند. تا لحظه تنظیم خبر این پناهجوی افغان همچنان به اعتراض خود ادامه داده است. گفته می شود که لحظاتی پیش پناهجوی معترض تبر به دست، پس از گفتگوی پلیس و ماموران امنیتی تبر خود را زمین گذاشته و به بهانه گفتگو وارد حیات ورودی دفتر کمیساریا شده است. شاهدان عینی گفته‌اند که وی نیز دستگیر شده است. از: بنیاد پناهندگان کرد


 
خانواده ۴ زندانی عقیدتی اهل سنت که در انتظار اعدام هستند در نامه تکان دهنده‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور گفته‌اند که فرزتدانشان در سه روز گذشته هر روز تا پای چوبه دار رفته و سپس پس از شکنجه روحی فراوان در حالیکه لباس مخصوص زندانیان در انتظار اعدام را بر تن دارند به قرنطینه بخش اعدام زندان قزل حصار بازگردانده شده‌اند.
جناب ﺁﻗﺎﯼ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ٬ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ/ ﺑﺎﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﻣﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﺣﻤﺪﯼ٬ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺩﻫﻘﺎﻧﯽ ﻭ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﺩﻫﻘﺎﻧﯽ ﻭ ﮐﻤﺎﻝ ﻣﻼﯾﯽ٬ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ٬ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪﯼ ﺍﺯ ﻭﮐﻼﺀ ﻣﺪﺍﻓﻊ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ . ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‌ها ﮐﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮﻝ ﻧﮑﺸﯿﺪﻩ؛ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺩﻓﺎﻋﯿﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻫﯿﭻ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻭ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺁﻣﯿﺰﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻭ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﯽﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪﺍﻧﺪ . ﺍﯾﻨﮏ ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪﺭﮐﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺍﻗﺎﺭﯾﺮ ﮐﺬﺑﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺯﺟﻮﯾﯽﻫﺎﯼ ﺗﻮﺃﻡ ﺑﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺩﺭ ﻗﺮﯾﺐ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺩﺭ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯼ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪﻩﺍﺳﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ . ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺎ ﻣﺪﺕ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺕ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﺣﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺮﺁﻧﻬﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ . ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺗﺎ ﭘﺎﯼ ﭼﻮﺑﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﺩﻩ شده ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮﺭ ﺭﻭﺣﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ٬ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ . ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﻣﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺣﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﯾﻨﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻣﺪﺍﺩ ﺷﻨﺒﻪ ۲۴ ﺧﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺎﯼ ﭼﻮﺑﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺑﺨﺶ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻗﺰﻝ ﺣﺼﺎﺭ ﮐﺮﺝ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻧﺪ؛ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﺮﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﭘﺎﯼ ﭼﻮﺑﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﺩﻩ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺭﻭﺣﯽ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻝ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﯾﻨﮏ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯼ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺗﻦ ﺩﺍﺭﻧﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ . ﻣﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ که ﻣﺄﻣﻮﺭﯾﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻭ ﺍﻣﯿﺪ ﮔﺬﺍﺭﺩﻩﺍﯾﺪ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﺪ ﮐﻪ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﯿﺪ؛ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻭﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﺍﺩﻩﺍﯾﺪ؛ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻼﺵ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻟﻐﻮ ﺍﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻫﺎﯼ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ ﻭ ﺳﺎﯾﻪ ﻣﺮﮒ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺍﯾﻦ زندانیان ﺩﻭﺭ ﮐﻨﯿﺪ . حبیب الله احمدی – خدارحم دهقانی

قرار بود سحرگاه امروز يکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۳،چهار زندانی کُرد به اتهام «محاربه از طریق هواداری از سلفیت» در زندان رجایی شهر اعدام شوند که بنابه تازترین خبر این چهار زندانی به زندان قزلحصار منتقل شده اند و حکم اعدام در روزهای آینده اجرا خواهد شد.
بنابه گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی و جهانگیر دهقانی چهار زندانی کُرد دیروز جهت اجرای حکم اعدام از زندان رجایی شهر به قرنطینه زندان قزلحصار منتقل شده اند که اجرای حکم آنها به تعویق اقتاد و قرار است در روزهای آینده این احکام اجرا شود.
حبیب الله احمدی پدر حامد احمدی به کمپین گفت که امروز ساعت هفت صبح در جلو درب زندان رجایی شهر به ما اعلام کردند که فرزندانتان به زندان قزلحصار منتقل شده اند که بعد از مراجعه به زندان قزلحصار ، در آنجا به ما گفتند که حکم اعدام امشب اجرا نشده است و قرار است روزهای آینده این احکام به اجرا گذاشته شود.
حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی و جهانگیر دهقانی این چهار زندانی کُرد به اتهام «محاربه از طریق هواداری از گروههای سلفی» در طی دادگاهی مغشوش و بدون حق داشتن وکیل تعینی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه‌ای به اعدام محکوم شده‌اند. این چهار نفر متهم بودند که یک روحانی سنی را در سپتامبر ٢٠٠٩ به قتل رسانده اند که با حکومت ایران ارتباط داشته است. اما این چهار زندانی همواره اصرار داشتند که آنها ماهها قبل از این قتل بازداشت شده بودند و به سادگی به علت ترویج مذهبشان مورد هدف قرار گرفته بودند. دیروز شنبه حصیبه حاجی صحراوی، معاون مدیریت عفو بین الملل در بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی گفت: «اعدام این افراد باید متوقف شود. مقامات ایرانی آنها را در شرایطی اعدام می کنند که در یک دادگاه بشدت ناعادلانه با اتکا به‌ اتهامات ساختگی در یک دادرسی فاقد تضمینهای اساسی از قبیل حق دفاع محاکمه‌ شده‌اند

خبرگزاری هرانا – حدود ۵۰ تن از بستگان چهار زندانی اهل‌سنت محکوم به اعدام در مقابل زندان قزل‌حصار تجمع کرده و خواهان بازگرداندن ایشان به زندان رجایی شهر شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۵۰ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﻭ ﺑﺴﺘﮕﺎﻥ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ چهار ﺯﻧﺪﺍنی محکوم به اعدام ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺣﮑﻢ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻗﺰﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩاند، ﺟﻠﻮﯼ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺗﺤﺼﻦ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﻟﻐﻮ ﺣﮑﻢ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺁﻧﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ. این افراد ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﭼﻬﺎﺭ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺯ ﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻦ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺩ.
حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی و جهانگیر دهقانی، چهار زندانی محکوم به اعدام اهل‌سنت هستند که صبح روز شنبه جهت اجرای حکم اعدام از سالن ۱۰ زندان رجایی شهر کرج به سلول انفرادی و سپس زندان قزل‌حصار کرج منتقل شدند تا حکم اعدام در موردشان به اجرا درآید.
یک منبع مطلع به گزارشگر هرانا گفت: “این چهار زندانی هم اکنون در قرنطینه اندرزگاه ۱ زندان قزل‌حصار به سر می‌برند.”

هیچ نظری موجود نیست: