۰۱ اسفند، ۱۳۹۰

برنامه رادیویی مخصوص برای هفته ی عشق

Radio Parvaz
آزادی بی‌ قید و شرط بیان هر عقیده‌ای شرط لازم هوشمندیست
سیمون وی

جنبش جوان یک رسانهٔ مستقل تحلیلی و هنری به طور خودجوش توسط یک نتوورک بینالمللی و بدون وابستگی به گروه خاص یا رسانهٔ دیگر ساخته شده و گردانده میشود

صفحه توسط اشخاص مختلف با دیدگاههای مختلف گردانده، همیشه به دنبال کمک برای تحقیقات و تهیه برنامه هستیم. تلاش این نتوورک، با رسالت همبستگی و دموکراسی مستقیم، کمک مستقیم و غیر مستقیم است به جنبش آزادسازی و حقوقی مردم ایران

برنامه رادیویی مخصوص برای هفته ی عشق؛ بخش یک از دو، فایل کم حجم
بخش اول:
http://soundcloud.com/radioparvaz/cjj0lfolnr5s

 بخش دو از دو برنامه مخصوص هفته عشق- فایل کم حجم
بخش دوم:

۱ نظر:

ناشناس گفت...

درود...