۲۰ بهمن، ۱۳۹۰

کلیپ تاتر خیابانی زنی هنرمند "حاشیه نشینان"

فریادی خاموش از لبانی سوخته

درد و رنج زنان ایران از زبان یک زن مبارز واقعا دیدنی است
Street Film www.iraniancultural.com


آفرین به این هنرمند
هنرمندی که به تنهایی درد و رنج میلونها ی زن را فریاد میزند . زبان حال آنایی میشود که حاشیه نشینان نامیده میشوند.
کدام وجدان آگاهی میتواند اینهمه ستم زا ببیند اما بی تفاوت باشد. آفرین به این هنرمند که به تنهایی یک نمایش عمیق و جاودا نه ای به جای گذاشته است
http://www.youtube.com/watch?v=QVjTsQRVJ1s
نویسنده‌؛قادر محمدی.کارگردانان؛بهره‌عارفی
این تاتر خیابانی در کنار پارک و پر جمعیت ترین خیابان سنندج اجرا شدە است! بە امید اینکە بە جای این همە سر و صدا درست کردن بر سر فیلم اضخر فرهادی، جدایی سیمین و نادر، روی این انسانها سرمایەگزاری کنیم و بە آنها یاری برسانیم تا از سد و کانالهای سانسور و رسانەهای بی مایەء رژیم و سرمایەدارن و امپریالیسم بی بی سی و صدای آمریکا و... عبور کیم و مستقیما با مردم و در میان مردم بە بیان و نمایش و نقد این زندە ماندن نیمە جان را ... بە تصویر بکشند!

۲ نظر:

ناشناس گفت...

in nemayesh hegiget telxi ast ke bayet tehemol nekerd.sarmayedar karferma tejesom zende e sarmaye ast.ensan bestela sharvand dolet--polis--sarmaye ast. dar teori sarmaye ma bayet gorosne---zendan edam nedashte bashim hemeye inha keshke ma henoz be teori dast neyafdim.zamani ke be an dast yabim amal xahim kard in nemayesh yek manifest golabi nabod ye amal e ejtemayi vageyi bod, dorud be sheref in xanom rosa jan manun az to por tevan bashi mesoud

Rosa گفت...

سلا مسعود جان،
ممنون ازت که دیدی و نظر گذاشتی.
نه خدا، نه دولت نه....