۰۴ اسفند، ۱۳۹۰

برنامه رادیویی مخصوص برای هفته ی عشق- بخش دو

برنامه رادیویی مخصوص برای هفته ی عشق بخش اول:

 بخش دو از دو برنامه مخصوص هفته عشق- فایل کم حجم
بخش دوم:

موضوع ها:

مبارزه برای حق انتخاب سبک زندگی‌ در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی

تفاوت جنبش‌های سرنگونی و جایگزینی

انواع جایگزین‌های سیاسی و راهکار‌های رسیدن به آنها

تحولات و الگو‌های مختلف بین‌ المللی

تعریف عشقبخش اول:هیچ نظری موجود نیست: