۱۲ بهمن، ۱۳۹۰

سومین جلسه پالتاکی زندانیان سیاسی« لوگوس» پنجشنبه ۰۲/ ۰۲/ ۲۰۱۲

اطلاعیه اتاق پالتاکی زندانیان سیاسی «لوگوس» ... در رابطه با تغییر زمان جلسه
بدینوسله به آگاهی می رسانیم، جلسه ی پالتاکی روز پنجشنبه ۲۰۱۲/۰۱/۲۶ به علت تداخل هم زمان جلسات در روز یاد شده، موجب گردید تا مسئولین اتاق «لوگوس» جهت بهره مندی هرچه بهتر از اتاق های دیگر، تصمیم به تغییر زمان جلسه بگیرند. زمان تغییر یافته سومین جلسه پنجشنبه ۰۲/ ۰۲/ ۲۰۱۲ می باشد، که همچنین در اطلاعیه پیوست ارسال می گردد.

ایمیل مسئولین اتاق جهت دریافت اطلاعات و ارسال پیشنهادات:

نادر خلیلی khalilinader@yahoo.com
کریم خیاو iranhamrah@hotmail.com

فهرست برنامه ها: ساعت۱۹۳۰به وقت اروپای مرکزی ـ پخش سرود
ساعت ۲۰آغاز برنامه، صحبت های مقدماتی و بحث و تبادل نظر پیرامون زندان و زندانی سیاسی "نه می بخشیم ونه فراموش می کنیم".
ساعت ۲۱ بحث آزاد پیرامون سیستم های هرمی و نقش مخرب آن- زمان: پنجشنبه ۰۲/ ۰۱/ ۲۰۱۲

IRAN LOGOS ZANDANIAN SIASI آدرس: اتاق زندانیان سیاسی «لوگوس»

هیچ نظری موجود نیست: