۰۶ اسفند، ۱۳۹۰

فایل سانسور شده / صحبت های "تراز" ادمین اتاق زندانیان سیاسی "ایران پویش علیه من


"تراز" مبصر اتاق چت گفتگوهای زندان است!
فایل اول اتاق ایران پویش زندانیان سیاسی
صحبت من در اتاق زندانیان سیاسی (ایران پویش در 2 دسامبر)
+ حذف مذبوحانه من توسط "تراز" ادمین اتاق اینها. "تراز" ادعا میکند که من با استفاده از مبارزات ایشان اقامت خارج  از کشوررا گرفتم!
http://youtu.be/OJ-MfjN3ABE

من در این پست  مشخص نوشتم که نه پناهجو و نه پناهنده (سیاسی یا اجتماعی)  و بلکه دانشجو آمدم و هیچگونه بدهکار هیچکدام از شماها پناهجویان  استالینیست پناه آورنده به سرمایه داری نیستم. و نه به شما قلابی های به اصطلاح "چپ"، نه به رژیم اسلامی و نه به دولتهای سرمایه داری اینور آب مدیونم.
در ضمن من و رفقایم در جنبشی جهانی که برای آزاد بودن زندگی ومهاجرت انسان ها بدون مشروعیت قائل شدن  مرزهای غیر انسانی تلاش میکنیم. جنبش جهانی ما علیه مرز های قراردادی سیستم سرمایه داری، حتی امکان مهاجرت، پناهجویی و پناهندگی  شما "ضد بشری، ضد آزادی"،استالینیست مونث را اینور آب تضمین کرده،
 اگرنه شما و رفقایتان باید به کره شمالی تشریف می بردید و در مرگ رفیق تان "کیم ایل سونگ" فاتحه اجباری خوانده و اشک سفارشی میریختید!

این رفتارو عمل شما و رفقای به اصطلاح "چریک فدایی تان"، ترور، افترا و اکنون نیز شانتاژ گروهی برای حذف و اعدام  به مدل حکومت اسلامی و فتواهای خمینی وارعلیه "سلمان رشدی" است. خودتان را در آینه نگاه کنید، فقط یک عمامه کم دارید!
فایل صوتی قطع صحبت من که دوستی طرفدار آزادی بیان برایم فرستاد. در مدیا فایر
این صحبت در اتاق عمومی جلوی چشم بیش از صد نفر سانسور شد. بعد از  تاتر نمایشی "قربانی" به بازیگری "تراز" شعبان ها ی فدایی سابق میکروفون را بدون توجه به قرار نوبت گرفته و عاقبت نیز با شعبده بازی بی سابقه ای توسط رییس گفتگوهای زندان تئوری توطئه ای مطرح شد، که اینها تاکنون جواب ندادند، منظورشان کدام جاسوس و رژیمی بود؟
اینها تاکنون جواب ندادند، چرا با افراد شناخته شده و طرفدار بازگشت به دوران امام راحل شان در یوته بوری سوئد سمینار زندانیان سیاسی را برگزار کردند؟

بلاخره پس از سه ماه بعد از سمینار زندانیان سیاسی در یوته بوری سوئد، گند کار در آمد که گویا همگی این زندانیان سابق طیف فدایی ازمواجب بگیران  پروژه های پولساز حقوق بشری "شادی ها" و اکثریتی، اصلاح طلبان و هواداران بازگشت به دوران "شکوهمند" امام راحل  شان با همکاری و هدایت رضا طالبی ها هستند و در این لینک اینجا خبر رسانی شد.

و گویا حذف و اعدام و ترور شخصیت من با همدستی فرا گروهی در بین فداییان (از گروه اشرف دهقانی، 19 بهمن گرفته تا اقلیت و اکثریت) استارت زده شد. پروژه ترور من و منتقدین سمینار زندانیان سیاسی در یوته بوری سوئد بار دیگرفیل فدایی و چریک را بیاد هندوستان انداخته و شروعی برای تصفیه "مجازی" به مدل تجربه شده ی تصفیه های خونین داخلی تجربه شده در مبارزات واقعی چریکهای فدایی از 35 سال گذشته در " واقعی" است. اغلب  فداییان مواجب بگیر کنونی سیستم بدلیل افشاگری در رابطه با منابع مالی شان وهمچنین مبارزین چریک طیف اشرف ی بدلیل فناتیسم ایدئولوژی  ضد زن، ضد عشق و طرفدار جدایی زن و مرد، کتاب سوزانان استالینیستی و ... را در اقدامی بی سابقه به همکاری در قتل آزادی بیان تبدیل کرد.

برای خواندن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنیم.ترور من را البته نمیتوان مانند گذشته "شهادت در درگیری مسلحانه " اعلام کرد و عکسم را در کنار قاتلینم شماره گذاری.

اخطار میدهم که در جهان گلوبال کنونی صدای ما منتقدین حتی در صورت حذف از شبکه بروی برخی از کامپیوترها ذخیره شده و توسط پیام ها منتقل میشود. پس، از تلاش برای بستن آکانتهای من در همکاری با سیستم سرمایه داری دست بکشید، و خودتان را بار دیگر در لینک زیر مشاهده کنید. یادتان باشد، نسل من و ما فقط 2 لیست دارد. مبارزین راه آزادی و یا حافظین اختناق. و شما مسلما از جنس تفکری هستید که در زمان قدرت، حتی قدرت ناچیز مبصری یک اتاق اینترنتی بجای دیالوگ، مروج اختناق هستید. باشد که هرگز اندیشه و نظرتان در جایگاه قدرت قرار نگیرد.

فایل های صوتی زیر از "اتاق ایران پویش" زندانیان سیاسی، بدون سانسور و بدون بر هم زدن ترتیب نوبت صحبت. یعنی نه آنطور که رییس زندانیان سیاسی (همایون ایوانی/مژده ارسی) در وبسایتش "گفتگوهای زندان" به شیوه سانسور مدل "ارشاد رژیم اسلامی" رسانه ای کرد!
فایل  اول اتاق ایران پویش زندانیان سیاسی

 همین فایل در مدیا فایر

 فایل صوتی شماره  3و2-  بعد از "تراز" رفیقش علی دروازه قار میکروفن میگیرد.

فایل صوتی علی دروازه 3 و 2

همین فایل ها در مدیا فایر 2 3

 فایل شماره4-  بعد از دروازه، همایون ایوانی رییس تشکیلات "گفتگوهای زندانیان سیاسی " تئوری توطئه را مطرح و حذف من را توجیه اخلاقی/ تئوریک میکند.

همان فایل در مدیا فایر 4

فایل صحبت من یکروز بعد از حذف از اتاق ایران پویش، در مورد افترا و اتهام به اصطلاح جشن پایکوبی من در مراسم کشتار دهه 60،  بعد از حذف مذبوحانه استالینیستی و دادگاههای غیابی صحرایی من در مورد این ترور علیه آزادی بیان و حق انتقاد. من در این فایل صوتی به آنها اعتراض کردم.
البته من در دسامبر سال گذشته و حین طرح انتقاد به "گفتگوهای زندان" هنوز نمیدانستم که برخی ازاینها بعد ازاتمام زندان شان در ییلاق- قشلاق مکرر و ابتدا بعنوان توریست به خارج از کشور (در حین کارمندی برای روزنامه آدینه (بهنود/ سرکوهی)، بلاخره تصمیم به کوچ  نهایی به فرنگ را گرفته و بخت خود را زیر ماسک "چپ رادیکال و انقلابی" با پوشیدن لباس زندانی و مظلوم نمایی  در همکاری با پروژه های مفید مالی "حقوق بشری" و "ان جی او" ای امتحان میکنند.
 در این لینک خبر رسانی شد
 همکاران اینان در پروژه حذف و ترور:
با هدایت و نظارت ویژه رییس سمینار زندانیان سیاسی "گفتگو های زندان" انجام میشود. (اتاق اینترنتی ایران پویش)، ادمینی "تراز" ، همایون ایوانی"،  "صفورا" و.....

همکاران اینان در پروژه حذف و ترور:
 اتاق گفتگوهای سیاسی و اجتماعی با ادمینی "پرواز" و "سیاوش" (سیاوش قبلا مدتی ادمین روم اکثریت بود)،
فایل صوتی ابراز دلایل حذف من توسط "پرواز" مبصر اتاق که در اتاق عمومی مطرح کرد.


اتاق اتحاد سوسیالیستها (اتاق مرحوم بهزاد کاظمی) با ادمینی "صفورا" و "تراز"،
  اتاق اخراجی فداییان کمونیست "کوراغلو"، اسم جدید اتاقش "چپ انقلابی"
در لینک اینجا توضیحی در مورد فتوای مدل خمینی علیه "سلمان رشدی" از طرف اخراجی گروه فداییان کمونیست "کوراغلو"،
شلیک با سلاح مجازی، تمرینی برای اعدام در واقعی! درمورد "چپ انقلابی"

 لینک های مرتبط
گفتگو های زندان یا تمرین اعدام؟
«کرکس‌ها متحد می‌شوند» برای بستن وبلاگم ...

در خاتمه:
اگرچه کرکسها متحد شدند، اما با وجود جنبش مدنی آزادی بیان و گردش اطلاعات دیگر مانند 40 سال پیش نمیتوانند بدون گذاشتن رد پا، مخالفان، منتقدین و... را تصفیه فیزیکی، مجازی و ترور شخصیتی کنند. وجود فعالین خستگی ناپذیر و مبارز جنبش مدنی برای آزادی  و حجم فایل ها و اطلاعات رسیده در مورد پروژه حذف و ترور مذبوحانه اینان به من، نشان از موفقیت نهایی ما علیه سیاست سانسور و سرکوب دارد.

۲ نظر:

Reza گفت...

من از صمیم قلب برای این دوستان یک آرزو دارم:
خوابت آشفته مباد
خوشترین هزیانها
خزه سبز لطیفی است
که بر بستر آرامش تو میروید.
D:

Rosa گفت...

آن سوي‌ پنجره‌ي ساكت و پرخنده‌ي تو
كاروانهايي
از خون و جنون مي‌گذرد
كاروان‌هايي از آتش و برق و باروت
سخن از صاعقه و دود چه زيبايي دارد

D: