۰۹ آذر، ۱۳۹۱

سفارت رژیم اسلامی ایران دیروز 28 نوامبر در برلین/ آلمان توسط فعالین سیاسی اشغال شد. + عکس+ فیلم

اعلام موجودیت آنارشیسم ایرانی در عمل حمله به سفارت رژیم اسلامی + فیلم


عکسها /kietzmann
    1   2     4   5  
اطلاعیه این گروه به زبان آلمانی بروی قطع رابطه آلمان با رژیم تاکید دارد. همچنین در توضیح دلایل اشغال سفارت ایران در برلین، از مورد نسرین ستوده و مقاومت زنان زندانی با اعتصاب غذا و کشتن سهراب بهشتی در زیر شکنجه بعنوان موردهای جدید سرکوب زندانیان سیاسی نام برده است.
تاکنون ده نفر از اکتیویستهای این گروه دستگیر شده اند. رژیم ترور و سرکوب از طریق روزنامه فارس و علی اکبر صالحی به این اشغال اعتراض دارد. رژیمی که خود از ابتدای بکار آمدن خود، بطور سیستماتیک به اشغال سفارت کشورهای دیگر مبادرت ورزید، اینک به اشغال سفارتخانه اش در برلین معترض است!
گروه فعالین اشغال سفارت رژیم در برلین اعلام کردند که پرچم سفارت را با توجه به "ریساکلینگ" در سطل زباله مخصوص قرار داده و خواهان سرنگونی رژیم فاشیستی ایران میباشند. شرایط دیکتاتوری و نبود آزادی در ایران را از دلایل مهاجرت شان ذکر کرده و همچنین این گروه، اغلب از پناهجویانی تشکیل شده که کشور را بدلیل سرکوب شدید توسط رژیم ایران ترک کرده اند.
سفارت ایران در برلین دیروز 4 شنبه بعد از ظهر( 28نوامبر 2012)  حدود ساعت 3 توسط این گروه 30 نفره اشغال شد. گروه با این اقدام سعی در رسانه ای کردن موقعیت فاجعه بار حقوق بشر و شرایط فوق سرکوب مخالفین سیاسی رژیم ایران و بطور کلی وضعیت بسیار بد زندگی ایرانیان در داخل کشور است.
سفارت ایران هدف بمبهای رنگی گروه قرار گرفت، پرچم رژیم ایران پایین کشیده شد و به زباله دانی مخصوص انداخته شد.
در تویتر از بالا کشیدن یک پرچم آنارشیستی بجای پرچم رژیم گزارش شده. همچنین رنگ سبز به در و دیوار سفارت ریختند .
 متعاقبا بعد از حضور پلیس ده نفر توسط پلیس آلمان دستگیر شدند. پلیس ادعا دارد که همگی دستگیر شدگان در اشغال سفارت سهیم هستند. در حالی که در زمان حضور پلیس همه اکتیویستها سفارت را ترک کرده و در داخل سفارت کسی نبوده!
افرادی که پلیس در ادعای اشغال سفارت ایران دستگیر کرده، همگی در خانه ای در نزدیکی دانشگاه آزاد برلین بودند.
Polizei nahm in einem nahegelegenen Gebäude der Freien Universität in der Koserstrasse einige Tatverdächtige fest.
دستگیر شدگان شب گذشته در زندان بوده و بازجویی شدند و گویا فعلا تا روز محاکمه آزادند.
پناهجویان برلین، اشغالگران سفارت رژیم و فعالین برلین و همه ما به تجربه از همکاری دولتها ی ایران و آلمان مطلعند.

 اشغالگران سفارت رژیم ایران خواستار اعتراض همبسته علیه دستگیری مخالفین رژیم  و همچنین حمایت و همبستگی با اشغالگران سفارت ایران در برلین، از مردم آلمانی ، ایرانی و همه  آزادیخواهان درخواست همبستگی دارند. آنها خواهان آزادی زندانیان در ایرانند . آنها خودشان  اغلب از  پناهجویان  و فراریان از رژیم دیکتاتور در ایران هستند.
تنهایشان نگذاریم.

 ایمیل گروه در زیر 
Email: Iranian Action iranian.action@gmail.com


خبر موثق: اسامی دستگیر شدگان:ایرانی‌

هومر،امید،حمید،صادق،کیوان،راد،حمید

گزارشی از :آرش دوست حسین


فعالین سیاسی ایرانی‌ و آلمانی‌ در حمایت از دستگیر شدگان امروز در سفارت ایران به مرکز پلیس در برلین انتقال داده شده اند،جلوی این مرکز تجمع کرده اند و با محاصره آن و سر دادن شعار هایی، همبستگی‌ و حمایت خود را از آنان اعلام کرده اند و خواستار آزادی سریع و بی‌ قید و شرط آنها هستند.

همچنین در بیانیه ایی رسمی‌ از سوی پناهجویان و فعالین سیاسی با دادن اولتیماتوم برای آزادی یارانمان اعلام شده است که در صورت عدم آزادی آنان تا فردا صبح ساعت ۹ همه وارد اعتصاب غذای خشک خواهند شد.

گزارشی از :آرش دوست حسین

خوشبختانه با مقاومتی که در حمایت از دستگیر شدگان آکسیون امروز در سفارت رژیم ایران انجام شد در ساعت اولیه بامداد ۲۹.۱۱.۲۰۱۲ تمامی‌ دستگیر شدگان آزاد شدند.
همچنان یکی‌ از رفقای ما (محمد) در معرض خطر دستگیری است. نامبرده که فعال سیاسی ضّد جمهوری اسلامی است و طی‌ ۸ ماه گذشته در آلمان برای احقاق حقوق مهاجرین و پناهجویان بی‌ وقفه در خیابان به سر برده و در اعتصاب بوده تحت پیگرد پلیس آلمان است.و پلیس با در دست داشتن عکس وی جستجوی مکان به مکان را برای دستگیری او انجام میدهد.
هرگونه کمک و حمایتی از این رفقا چه حقوقی و چه سیاسی قدرت بیشتری به مبارزات کنش گرا و در عمل مستقیم ضّد رژیم جمهوری اسلامی در این شرایط حساس تاریخی‌ میدهد.
گزارشی از :آرش دوست حسین

حدود ساعت سه بعد از ظهر (بوقت اروپای مرکزی)، روز چهارشنبه 28.11.2012 در محوطه خارج از ساختمان که در حیات سفارت برلین پرچم جمهوری اسلامی قراردارد,گروهی از پناهجویان سیاسی مستقل و غیر حزبی مخالف رژیم جمهوری اسلامی به همراه فعالین سیاسی آلمانی‌ در اقدامی جسورانه در آکسیونی که نزدیک به ۱ ساعت طول کشید و در محل باقی‌ ماندند با پایین کشیدن پرچم رژیم و آتش زدن آن، همچنین به ا‌حتزاز در آوردن پرچم سرخ و مشکی‌  و با قرائت بیانیه رسمی‌ کنشگران و قبول مسئولیت این اقدام از سوی پناهجویان سیاسی ایرانی که در همبستگی‌ و حمایت از اعتصاب غذای نسرین ستوده که در چهل و سومین روز آن است، همچنین در حمایت از زندانیان سیاسی دیگر،خواستار آزادی بی‌ قید و شرط کنشگران سیاسی در ایران که در بند رژیم فاشیستی،اسلامی ایران هستند شدند و در این آکسیون اعتراضی 9 نفر از شرکت کنندگان در این اقدام شجاعانه بازداشت شدند.
ایرنا به دروغ نوشت : تعرض کنندگان که تعداد آنها حدود 20 نفر بود در شرایطی به ساختمان سفارت ایران در برلین حمله کردند که شعارهای آنها مبنی بر اینکه ˈغزه با موشک های ساخت ایران پیروز شدˈ به خوبی نشان می داد که از سوی محافل صهیونیستی برای این اقدام حمایت و پشتیبانی شده بودند."آقای صالحی حمله به سفارت ایران را "اقدامی زشت" خوانده و خواستار "رسیدگی جدی به ا ین مساله و محاکمه عوامل دخیل" در آن شده است.
تماس تلفنی وزیر خارجه آلمان با مقام ایرانی به حادثه حمله گروهی از تظاهرکنندگان به سفارت ایران در برلین، پایتخت آلمان، ارتباط دارد که روز گذشته حدود ساعت ۳ بعد از ظهر به وقت محلی روی داد.
ایرنا گفته است که تعرض کنندگان با وجود تعداد کم "کاملا مجهز" بودند و توضیح داده که آنان با استفاده از تجهیزاتی مانند نردبان تاشو و سیم چین قوی، توانستند از نرده ها و سیم خاردار اطراف محوطه سفارت عبور کنند.
رادیو و تلویزیون دولتی ایران، اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران را عامل این حمله دانسته است. واحد مرکزی خبر در گزارش خود در این مورد "به نقل از یک منبع آگاه" گفته است که "حمله منافقین [مجاهدین خلق] به سفارت کاملا برنامه ریزی شده و با اطلاع پلیس انجام شد به طوری که پلیس آلمان هشدار سفارت در این زمینه را نادیده گرفت."
این "منبع آگاه" افزوده است هنگام حمله به سفارت "یک خودرو پلیس در نزدیکی سفارت نظاره گر این تجاوز منافقین بود و هیچ واکنشی از خود نشان نداد و ده دقیقه پس از حمله منافقین، پلیس آلمان وارد عمل شد و دوازده تن از منافقین را بازداشت کرد." در ادامه این خبر آمده است که معترضان وارد محوطه سفارت شدند و "همچنین با ورود به ساختمان سفارت، اقدام به تخریب اموال" آن کردند.
برخی وبسایت های مخالف جمهوری اسلامی گفته اند که مهاجمان، پناهجویانی بودند که به هیچ گروه و حزبی وابستگی نداشتند و صرفا به عنوان اعتراض به سیاست های حکومت ایران، به اقدام علیه سفارتخانه دست زدند در حالیکه برخی دیگر، آنان را دارای گرایش های خاص سیاسی معرفی کرده و حتی گفته اند که تعدادی همفکران غیرایرانی نیز در این "آکسیون" مشارکت داشتند.
در مورد هویت حمله‌کنندگان و انگیزه‌ی آنها در داخل و خارج از کشور گزارش‌های ضد و نقیضی منتشر شده است. مطابق بیانیه‌ای که در برلین منتشر شده، این افراد پناهجویان و فعالان سیاسی معترضی بوده‌اند که انگیزه‌ی خود را اعتراض به خشونت‌های "رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی" علیه مخالفان در داخل و خارج از کشور عنوان می‌کنند.
حمله‌کنندگان خود را شماری از فعالان سیاسی ایرانی خوانده‌اند که به دلیل افزایش سرکوب و خشونت علیه مخالفان مجبور به ترک ایران شده‌اند. هدف از این حمله جلب توجه افکار عمومی بین‌المللی به "موارد بی‌شمار نقض حقوق بشر در ایران" عنوان شده است.


به آلمانی : گیدو وستروله (وزیرامور خارجه آلمان) این اشغال سفارت را قویا محکوم کرد.

برای خواندن مطالب منبع به آلمانی اینجا را کلیک کنیم.


1.                                28.11.2012 - 15.32 Uhr
2.                                 
3.                                Derzeit herrscht wohl eine schlechte Informationslage in Berlin-Dahlem. Div. Quellen berichten, dass die Botschaft des Regimes der islamischen Republik Iran u.a. mit Farbbomben in grün (wie das Green Movement) beworfen wurde, eine anarchistische Flagge gehisst und die Flagge des Regimes an der Botschaft herunter geholt und verbrannt wurde. Banner wiesen auf die Menschenrechtsverbrechen im Iran hin. Derzeit scheinen keine Personen mehr direkt vor Ort zu sein. Die Polizei hat offenbar anschließend die nahegelegene Universität in der Koserstraße abgeriegelt und kontrolliert die Ausgänge.

Pressemitteilung zur Aktion an der iranischen Botschaft Berlin am 28.11. 2012

 
·                                 German
Nieder mit dem islamischen Regime im Iran!
Aktion gegen das repressive Vorgehen des iranischen Regimes gegen Oppositionelle
Wir, eine Gruppe iranischer politischer Aktivist_innen, sehen uns mit den fortwährenden Repressionen durch die faschistische Regierung der islamischen Republik Iran gegenüber ihren Gegner_innen im Inneren des Landes konfrontiert. Repressionen, die auch uns zum Schutze unseres eigenen Lebens zur Flucht gezwungen haben. Wir durchbrechen durch das Betreten des offiziellen Bodens des faschistischen Regimes der islamischen Republik noch einmal die geografischen Grenzen und lenken mit dieser Aktion im Herzen Europas des 21. Jahrhunderts die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf 

unzählige Missachtungen der Menschenrechte im Iran.

Das Regime der islamischen Republik greift noch immer auf dem Wege der Unterdrückung und Eliminierung seiner Gegner_innen sowohl innerhalb als auch außerhalb der iranischen Grenzen zu weiteren Verbrechen, die auf das Schweigen der internationalen Gemeinschaft aus Gründen politischer und wirtschaftlicher Beziehungen mit dem iranischen Regime treffen. Es sind Verbrechen wie Folter sowie die höchsten Zahlen an Exekutionen und politischen Gefangenen innerhalb eines Landes. Dazu gehören auch die langjährigen Inhaftierungen eines Großteils der Oppositionellen, denen nicht einmal die elementaren Rechte für Gefangene gewährleistet werden. Der Umgang des Regimes mit den politischen Gefangenen während der vergangenen Tage verweist auf eine Fortführung der Repression sogar innerhalb der Gefängnismauern, wie das Verbieten von Besuchszeiten für die Inhaftierten. Diese Verbote führten dazu, dass die Anwältin und politische Gefangene Nasrin Sotudeh im Teheraner Gefängnis Evin in einen mittlerweile 43 Tage andauernden Hungerstreik trat. Währenddessen wurden die Zellen der Frauen im selben Gefängnis gestürmt und Zellendurchsuchungen sowie erniedrigende „Leibesvisitationen“ durchgeführt. Dieses Ereignis wiederum war die Ursache dafür, dass sich zehn inhaftierte Frauen dem Hungerstreik anschlossen. Weitere langwierige Verhöre unter Folter führten vorletzte Woche zum Tod des Bloggers Satar Beheschti. Dabei gibt unser Schweigen zu den andauernden Verbrechen in den Gefängnissen der islamischen Republik grünes Licht für deren Fortführung.
Nasrin Sotudeh wurde vor zwei Jahren wegen Gefährdung der nationalen Sicherheit Irans zu elf Jahren Gefängnis und zwanzig Jahren Arbeitsverbot verurteilt. Ihr „Verbrechen“ war die juristische Verteidigung von politischen Gefangenen und die Mitgliedschaft in einer Anwaltsgruppe für Menschenrechte und im Besonderen für Frauenrechte. Da sie bereits am 15. Tag des Hungerstreiks in Einzelhaft verlegt worden ist, ist niemand über ihre derzeitige Situation informiert.
Die iranische Regierung versucht, wie wir es von ihr kennen, über das Schüren internationaler Konflikte und das Schaffen von Feindbildern im Ausland die internationale Aufmerksamkeit von den innenpolitischen Verbrechen und der täglichen Missachtung der Menschenrechte abzulenken. Um nur einige Beispiele zu nennen verweisen wir auf die in letzter Zeit stattfindende militärische Unterstützung für Bashar Assad um gegen den Widerstand in Syrien vorzugehen oder die Zusicherung militärischer Unterstützung durch 20.000 Bassijis für die Hamas im Rahmen des derzeitigen Konflikts im Gazastreifen.
Wir sind eine Gruppe von iranischen politischen Aktivist_innen, die heute in Solidarität mit unseren Mitstreiter_innen, mit denen wir einst Schulter an Schulter gegen die iranische Regierung gekämpft haben und die heute noch in den Gefängnissen der islamischen Republik ausharren müssen, unser Schweigen brechen. Wir beziehen klar Stellung gegenüber dem iranischen Regime und gegen diktatorische Regierungen weltweit als Kämpfer_innen gegen faschistische Politik an jedem Ort dieser Erde. Wir machen außerdem die deutsche Gesellschaft auf die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der deutschen und der iranischen Regierung aufmerksam. Die internationale Gemeinschaft muss die Missachtung der Menschenrechte im Iran endlich ernst nehmen!
Wir fordern die sofortige Freilassung von Nasrin Sotudeh und den anderen Gefangenen, die zusätzlich unter den besonderen Haftbedingungen für Frauen leiden!
Email: Iranian Action iranian.action@gmail.com

۲ نظر:

ناشناس گفت...

salam be heme rosa jan dest beche derd nekone, men hegigetan xili teajob kerdam ke eksere sait haye chep ve rast in hemle ra sansuor kerdand, veget in hereket ra mekom nekerdand shayet hem ruoshon neshode?, az teref dige sait haye jomhori eslami ke hemle ra be mojahedin mensob kerde, heta mojahedin hem hemle ra SANSOR kerde. rosa jan,? be yeki az beche haye komonist karegeri temas gerefdam gofdam shoma hem sansorchi shodid gofd mege che shode gofdam xodetuo be koche ali cheb neza n xendid destemo xonde bod, bahash shoxi dashtam gofdam xejaled dare lol.dar axer gofdam az shoma ve hemeye sansor chi ha dest berdar nistim ,rosa jan nobeti hem bashe nobete mast, bebinim ma che kar xahim kerd? rasti dobche vele sait farsi almani www.dw.se xeber ra kamelan tozihe dade bod, ey kash sazeman ha ehzab az in sait yad migerefdand vagean ke xejalet dare goya jornalist ha az,,,, terefdaran tebege kareger,,,, pishi gerefdand rosa jan men nemidanam an hayi ke az azadi beyan defa mikoneand chera sansorchi mishand? mesoud

RosaArchiv گفت...

سلام مسعود جان
راستش از مواجب بگیران سیستم همین هم که سانسور بکنند.
اینها کاسه های داغ تر از خود سیستم هستند.
سیستم اقلا ماسک دمکراسی میزند! و آزادی اطلاعات!
از همه آشغالتر البته این نشست "چپ و کمونیست" است.
یک مشت وزارت ارشادی، هنوز پست وزارت نگرفته، سانسور میکنند.
اما گویا به خود ریدند ها!
فکرش را بکن، مواجبشان را با ادعای کنترل نیروهای چپ در می آورند.
جوانان اما کار خودشان را میکنند. بخصوص که با همدستی آنتی فا ی کشورهای میزبان هم هست.
البته باید حواسمان به انتقام سیستم باشد.
اغلب بچه ها مشکل اقامت دارند و سرشان در خطره.
خورده چریده های "چپ و کمونیست" البته برای بنگلادش و کارگران ذغال شده، مراسم عذاداری گذاشتند.
به البسه شان دقت کنیم
made in Bangladesh
بخوبی مشاهده میشه!
بگذاریم روضه شان را بخوانند.
استالینشان هم عمر نوح نداشت!
پایدار باشید.