۱۱ دی، ۱۳۹۴

چرا آرش توسط نظام جلالی (آنارشیست دست ساز بی بی سی) حذف شد؟چرا آرش توسط نظام جلالی (آنارشیست دست ساز بی بی سی) حذف شد؟


آرش دوست حسین یکی از هیئت تحریریه سایت و جمع عصر آنارشیسم هستم.
در سال 2009 به همراه عده‌ای از رفقای منفرد که فعالیت حزبی \ سازمانی (هیراشیک) را نقد و معتقد به فعالیت افقی \ شورایی بودیم اولین جمع رسمی‌ آنارشیست‌های فارسی زبان را در قالب صدای آنارشیسم که درسال2012 به شبکه آنارشیستی تغییر نام داد، تشکیل دادیم.
این دوره فراز و نشیب‌‌های بسیار داشت که از میان جمع دو بار ریزش نیرو صورت گرفت که به دلیل عدم امکان ابراز نظر آنها در این متن به دلایل آن نمیپردازم.
مجموعه عصر آنارشیسم حاصل ۶ سال تجربه اندوزی و دست زدن جسارت آمیز به آزمون و خطا (قابل دفاع + قابل نقد) عده‌ای می‌باشد که با وجود اینکه در فضای سیاسی فارسی زبان به عنوان نیرو \ جنبش آنارشیستی تجربه‌ای جدی قابل عنوان کردن نیست، عصر آنارشیسم را می‌توان با تمام نقد‌هایی‌ که بعضا وارد هم می‌باشد اولین تجربه مداخله گر آنارشیستی در سپهر سیاسی فارسی زبان دانست.
آرش دوست حسین
اما اینک به دلایلی که در ادامه به عنوان نقد مطرح می‌کنم مجبور به توقف همکاری و جدا شدن از این مجموعه هستم، و از این پس هیچگونه مسولیتی را در قبال مسیری که این سایت \ مجموعه طی‌ خواهد کرد قبول نمیکنم، و در برابر مخاطبین و سمپاتیزان‌های این مجموعه به عنوان نیروهای بالقوه آنارشیست این متن را به عنوان نقدی به درون و از درون این مجموعه جهت ثبت در تاریخ و برای برداشتن بار مسئولیت وجدان سیاسی از خودم انجام میدهم
اختلافات تئوریک و نظری میان مجموعه که به جدا شدن اینجانب در حال حاضر منجر شد به اواسط فعالیت شبکه آنارشیستی باز میگردد
و نقدهایی را که به عنوان نگاه جنسیت زده و مردسالارنه موجود درکاریکاتور به اضافه دامن زدن به گفتمان دست راستی‌ اسلام فوبیا مطرح و با انتشار آن مخالفت‌ نشان دادم با این دلیل که کاریکاتوریست‌ها خود فّعالین چپ سوریه هستند!! و نسخه اصلی‌ را آنها منتشر کردند، همچنین آته ایسم اینجانب اخلاقی‌ !! و شرقی‌ !! است، و گیر الکی‌ میدهم!! منتفی دانسته شد و کاریکاتور منتشر شد، از حق دموکراتیک خودم هم به عنوان نظر دهنده زیر پست به شکل کامنت و با عنوان "یکی‌ از ادمین ها" نیز که استفاده کردم، همانگونه که مشاهده می‌کنید، کامنتها حذف و سانسور شده اند، به دلیل اینکه نباید افکار عمومی‌ از اختلافات درونی‌ مطلع باشند !! زیرا به جمع ضربه وارد می‌کند
متأسفانه به دلیل اتخاذ موضع پراگماتیستی از سوی من و تنها با حفظ جایگاه مخالف درون گروه فعالیت خود را ادامه دادم تا واقعه ترورکاریکاتوریست‌های شارلی ابدو، فارغ از اینکه مخالفتم با تکرار کمپین "من شارلی هستم" از سوی ما و به جای آن ، "من آنارشیست هستم" را پیشنهاد دادم مورد قبول واقع نشد، با این حال اگر به مطالب درون سایت مراجعه کنید در این باره صف بندی نظرات مختلف مشهود است، اما نکته مورد اشاره من انتشار فراخوان جمعی از سمپاتیزانهای داخل ایران برای شرکت در تجمع مقابل سفارت فرانسه جهت ابراز تاسف برای قربانیان بود.

نقد‌های من با این محور که ما به عنوان آنارشیسم چگونه سفارت یک "دولت" کاپیتالیستی و امپریالیستی را برای همدردی با قربانیان و همکاران نویسنده در شارلی آبدو به رسمیت میشناسیم؟ این بار هم با "گیر الکی‌ نده"!! رفقای داخل سازماندهی کرده اند و باید حمایت کنیم، نقد به حاشیه رفت و حتی متنی که به رفقای داخل به عنوان کامنت به آن فراخوان پیوست کردم، نیز از سوی نوک هرم آنارشیستی!! جمع حذف شد.
در این مورد نیز متأسفانه به دلیل اینکه پیگیر بر موضع ادامه بحث انتقادی و انتقال آن به درون جمع نشدم، نوک هرم تصمیم گیرنده!! مجموعه عصر آنارشیسم با میان داری کردن و کدخدا منشی مواضع پوپولیستی و اپورتونیستی خویش را به جای نقد درونی‌ به کرسی نشاند، و به جای آنکه در یک فعالیت افقی، تبادل نظر \ چالش افکار، وارد بحث‌های سیاسی و تئوریک شویم تا به ارتقا بار نظری و تئوریک و بازده جمع افزود شود ، این پیشنهاد را ایگنور و با این دلیل که وقت نداریم، و حوصله این مورد نیست دوباره به حاشیه راند، و من نیز متأسفانه با در جا زدن در جایگاه اقلیت (تصور کنید در یکع جمع آنارشیستی هیراشی اکثریت موجود باشد!!) و حفظ موضع مخالف باز ادامه همکاری دادم
این اختلافات به دلایلی که مطرح کردم، بدون پیگیری آن هم به دلیل میان داری و کدخدایی ریش سفید جمع باقی‌ ماند با این حال به امید اینکه طی‌ مرور زمان رفقای دیگر با مطالعه شخصی شاید به نقد‌هایی‌ که مطرح می‌کنم همسویی \ همدلی پیدا کنند، به ارسال متون انتقادی و مباحث تئوریک آنارشیستی به جمع ادامه دادم (همان گونه که در قبل تر اشاره کردم این یک تجربه آزمون و خطایی بود و به دوستان جوان این حق وارد بود که اطلاع و آگاهی‌ را به مرور کسب کنند
با اینحال متأسفانه نوک هرم تصمیم گیری با اصرار بر اینکه من مته‌ به خاش خاش میگذارم!، زیاد گیر میدهم! گروه پذیری ندارم!با مطرح کردن نقد‌هایم در فضای‌ عمومی‌ (زیر پست‌هایی‌ که پروبلماتیک بودن آنها را بالا مطرح کردم) قصد در مطرح کردن خودم را دارم! به جمع از درون ضربه میزنم! و به دلیل عدم حضور‌های طولانی‌ در جلسات گروهی به دلیل فعالیت‌های خیابانی در جنبش‌های جاری که در جامعه‌ای که حضور دارم انجام میدهم، در جریان تصمیمات جمع نیستم، به همین دلیل نقد‌هایم وارد نیست.
در نهایت این اختلافات با موضع گیری من زیر پستی با موضوع اسلاموفوبیا که باز هم از ساده‌ترین حق ابراز نظر زیر پستی با یک سوال باز و عمومی‌ مطرح کردم به اوج خود رسید، و مباحث میان جمع (البته با اعمال هیراشی کدخدا) و اینکه من قصد تخریب عمومی‌ در فضای‌ مجازی را دارم!! و آنارشیسم (البته مدل منحصر به فرد عصر آنارشیسم) را با فاشیست‌های اروپا مقایسه کرده ام و چرا نقد‌های آنها را به دین در کّل و اسلام در جزع، انتزاعی و ریختن آب به آسیاب گفتمان خارجی ستیز و بیگانه هراس راست‌های اروپا میدانم، با رد کردن دلایل مطرح شده از سوی من دال بر اینکه این تنها مبادله نظریات و افکار در فضای عمومی‌ می‌باشد تا مخاطبین ما، خویش با خرد و آگاهی‌ خود فارغ از هرگونه اعمال نظر یک طرفه حق شنیدن نظریات مختلف و انتخاب از میان آنها را داشته باشند،
اختلافات و درگیریهای فکری نظری، در نهایت بسیار بالا گرفت و برخوردها به بی‌احترامی‌های سیاسی از سوی من به نوک هرم سبب شد. 

نظام جلالی
با وجودی که میان من و دیگر رفقا (منهای او) جلساتی برقرار بود و به تبادل افکار بر سر اختلافات مشغول بودیم، نوک هرم تصمیم گیری شخصاً و از بالا به این دلیل که قاعدتاً دیگر از قیافه ام خوششان نمی‌آید (زیرا هر گونه اصول ابتدایی کار گروهی مثل : حق فراکسیون، به رسمیت شناختن اپوزسیون درونی‌ و ... رعایت نشد) اقدام به حذف اکانت کاربری من و سلب امکان استفاده به عنوان ادمین عصر آنارشیسم کردند.
اینک با استناد به مباحث مطرح شده در بالا و این که دیگر نمی‌خواهم در آینده‌ای که این مجموعه با چنین روشی‌ در پیش گرفته نقشی‌ داشته باشم، از تمام مسئولیت‌های خویش در این مجموعه (حتی به عنوان نویسنده میهمان) انصراف میدهم و هیچ گونه مسئولیتی در برابر شعور و آگاهی‌ مخاطبین این مجموعه و تاثیرات احتمالی‌ بر نوع اندیشه و تفکرات مخاطبین را از این تاریخ به بعد بر خود وارد نمی‌دانم.

نظام جلالی اینجا

۱ نظر:

ناشناس گفت...

aresh Manteajob Mikonam va barha ham gofdam harakat jamei va shorayi aslan anchezi ke dar asre anashist to berantez beher hal aresh jan ebteda Movazebe rohiye xodet bash