۰۳ بهمن، ۱۳۹۴

فراخوان به اعتراض به ورود روحانی، رئیس جمهور اعدام، شلاق و اسید به فرانسه. مرگ بر رژیم اسلامی

در معامله با رژیم های اسلامی و فرش قرمز انحصارات اسلحه برای آنان، خاموش نمانیم.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال ۲۰۱۵ تعداد ۳۲۴ گزارش از سوی نهاد آمار و نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است که شامل محکومیت ۶۱۶ نفر به اعدام و اجرای حکم اعدام ۷۹۷ نفر می باشد که تعداد ۴۹ نفر در ملاء عام اعدام شدند. از میان قربانیانی که هویتشان احراز شده، ۴۱۹ نفر مرد و ۱ تن زن بوده اند.
در صورت تمایل نسخه پی دی اف را دانلود کنید

فراخوان به کارزار اعتراضی به مناسبت سفر روحانی به فرانسه ۲۷ و ۲۸ ژانویه

به مناسبت سفر روحانی به فرانسه ۲۷ و۲۸ ژانویه
با پشتیبانی چهل تشکل اجتماعی و سیاسی ایرانی و فرانسوی

حسن روحانی رئیس جمهور حکومت اسلامی ایران، توسط مقامات جمهوری فرانسه، به این کشور دعوت شده است تا به رغم نقض آشکارومداوم حقوق بشردرایران، مشارکت دراقدامات تروریستى، همکاری با مستبدین منطقه وبحران آفرینی درجهان، به عادی سازی روابط سیاسی وتجاری با فرانسه ودیگر کشورهای اروپایی دست زده، براى خود مشروعيت كسب كند.
ما بخشی از تشکل های سیاسی واجتماعی وکنشگران اپوزیسیون در خارج از کشور، برای اعتراض به سى وهفت سال كشتار، سرکوب فاشیستی وتجاوز به حقوق همه اقشار مردم ایران وبیعدالتی اعمال شده نسبت به همه ستمدیدگان، اعم از زنان و کارگران و دیگر مزدبگیران و اندیشه ورزان وهنرمندان و معلمان و نویسندگان و روزنامه نگاران و دانشجویان، فارغ از جنسیت و ملیت وقوميت و آئین و اندیشه، یک کارزار اعتراضی را تدارک دیده ایم.
به این مناسبت ازهمه ايرانيان آزاده كه باور به نفی و سرنگونی تمامیت نظام جمهوری اسلامی دارند و خواستار برقراری آزادی، دموکراسی، استقلال، برابری وعدالت اجتماعی، جدائی دین از دولت (لائیسیته - سکولاریسم)، رعایت تمامی حقوق ملیت های ساکن ایران براساس موازین بین المللی، لغومجازات اعدام، برچیدن بساط  شكنجه، لغو هرگونه تعقيب كنشگران سیاسی، ملی و فرهنگی، برابری حقوق زن و مرد و رعایت آزادی های مدنی و سیاسی مصرح در منشور جهانی حقوق بشر واز جمله حق ملل درتعیین سرنوشت خویش هستند، دعوت می کنیم با مشارکت فعال خود به این کارزار اعتراضی بپیوندند.

 
تظاهرات مرکزی روز چهارشنبه، ۲۷ ژانویه ۲۰۱۶
پاریس، میدان République، از ساعت ۱۵ تا ۱۷
گرد هم آئی بعدی:  پنجشنبه ۲۸ ژانویه از ساعت۱۴ تا ۱۷،
میدان Invalides، پاریس هفتم

کمیته برگزاری کارزار اعتراضی به ۳۷ سال جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران
پاریس، ۱۴ژانویه ۲۰۱۶

تشکلات، انجمن ها و سازمان هائی که از این «کارزار» اعلام پشتیبانی کرده اند:
حزب سبزهای فرانسه EEL
حزب نوین ضد سرمایه داری NPA-فرانسه
حزب کمونیست فرانسه PCF
سندیکای سولیدر
گروه خاورمیانه ی دبیرخانه ی بین المللی سندیکای (کنفدراسیون ملی کار) CNT
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران-واحد پاریس
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران-پاریس
انجمن فرهنگی روژی کورد
جمعی از آنارشیست ها و آنارکو سندیکالیست های فارسی زبان درپاریس
جمعی از کمونیست های ایران (پاریس)؛
جمعیت کردهای مقیم فرانسه
حزب دموکرات کردستان
حزب دموکرات کوردستان ایران – کمیته پاریس؛
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران – فرانسه
سازمان راه کارگر- واحد پاریس
سازمان زنان هشست مارس _ایران-أفغانستان)
سازمان مردمی کرمانج خراسان  از لندن
شورای موقت سوسیالیست های  چپ ایران
شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکراتیک و لائیک
کانون پشتیبانی ودفاع  از مبارزات مردم ایران-هانوور
کمیتە اعتراض بە سفر روحانی رئیس جمهور ایران بە فرانسە---از هلند
کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران- شیکاگو
کمیته زنان ضد سنگسار – پاریس
کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران - استرالیا
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری- خارج از کشور
همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران- فرانسه
سازمان ها و نهادهائی که تا کنون  با اطلاعیه مستقل از این کارزار پشتیبانی کرده اند:
اتحاد نیروهای دمکراتیک ایرانی ـ سوپیس
تشکیلات خارج کشور سازمان فداییان (اقلیت)
حزب کمونیست ایران- خارج از کشور
فعالین چریک های فدائی خلق در اروپا
هیات هماهنگی ٣ جریان کومه له
روند سوسیالیستی کومه له
حزب کومه له کردستان ایران (خط اتحاد)
کومه له زحمتکشان کردستان
روابط بین المللی فدراسیون آنارشیست
میزکتاب امستردام 
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
امضاها ادامه دارد...قرار است روز ۲۷ ژانویه ۲۰۱۶ حسن روحانی رئیس جمهور رژیم سرکوبگر و آدمکش جمهوری اسلامی برای سفری دو روزه وارد فرانسه شود. حکومت اسلامی و سران جنایتکار آن به دلیل بیش از سه دهه جنایت، کشتار و تحمیل بی حقوقی و فقر مطلق به کارگران و اکثریت مردم ایران باید از همه مجامع بین المللی بیرون رانده شوند.
 همزمان با اکسیونهای اعتراضی نیروهای کمونیست و آزادیخواه و برابری طلب در فرانسه، ما از عموم سازمانهای مترقی و انسانهای شریف و مخالفین جمهوری اسلامی در تورنتو دعوت می کنیم که در اکسیون اعتراضی علیه سفر روحانی و در محكوم نمودن دولت فرانسه که از جمله با قصد کسب سود و نفوذ هر چه بیشتر برای سرمایه داری فرانسه در صدد بهبود روابط با رژیم شکنجه و اعدام جمهوری اسلامی است، شرکت نمایند. حضور روحانی در فرانسه را باید به روزهای اعتراض سراسری علیه کلیت رژیم جمهوری اسلامی تبدیل کرد.
 روز ۲۷ ژانویه در مقابل کنسولگری فرانسه در تورنتو صدای اعتراض به رژیم جنایتکار اسلامی را هرچه رساتر کنیم.
زمان: چهاشنبه ۲۷ ژانویه ۲۰۱۶ از ساعت ۱۱ صبح تا ۱ بعد ازظهر
مکان: شماره دو خیابان بلور شرقی
  2Bloor St. East – Yonge & Bloor
تلفن های تماس
   و ۴۱۶-۸۲۵-۲۰۸۴  ۴۱۶-۸۵۸-۹۸۳۱ 
برگزار کننده گان:
حزب کمونیست ایران- واحد کانادا
حزب کمونیست کارگری ایران- شرق کانادا
حزب کمونیست کارگرای ایران- حکمتیست- تشکیلات کانادا
حمایت شده از طرف:
اتحاد بین المللی در دفاع از کارگران ایران- واحد کانادا
فدراسیون سراسرای پناهندگان ایرانی- شرق تورنتو
کمپین برای آزادی کارگران زندانی- کانادا


منیژه صادقی از زبان خودش. فعال در عرصه های کارگری،حقوق زنان و کودکان -(بخش اول )


هیچ نظری موجود نیست: