۱۸ آبان، ۱۳۹۰

فایل های صوتی گفتگوی اینترنتی با "آرت" از فعالین جنبش "اشغال وال استریت"

بخش 1 گزارش آرتOWS اشغال وال استریت

بخش 2 گزارش آرت OWS اشغال وال استریت

بخش 3 گزارش آرت OWS اشغال وال استریت

بخش 4 گزارش آرت و الهه امانی OWS اشغال وال استریت

بخش 5 گزارش الاهه امانی و OWS اشغال وال استریت211

بخش 6 گزارش OWS اشغال وال استریت211

عکس از دریچه دوربین "آرت"
توضیح: الهه امانی از "اشغال لس انجلس" گزارش داد و دوست عزیز 211 از "اشغال وال استریت" .211 یکی از جوانان اروپا هست که دو هفته ای را در کنار اشغالگران در پارک آزادی بسر برده و مشاهداتش را با ما در میان گذاشت.

با تشکر ویژه از بهروز سرفراز برای تهیه و تنظیم فایل های صوتی با کیفیت از جلسه گفتگوی اینترنتی.

هر فایل حدود 16 ام بی و به فورم ام پی3 میباشد و در سرور فور شرد امکان دانلود آن وجود دارد.  برای دانلود روی تیتر های فعال کلیک کنیم.

در زیرلینک توضیحی در مورد جلسه گفتگوی اینترنتی
گفتگوی اینترنتی با یکی از فعالین جنبش "اشغال وال استریت" در نیویورک به زبان فارسی.

هیچ نظری موجود نیست: