۲۷ آبان، ۱۳۹۰

خبر فوری- نیویورک قیامته. اغلب 99% ای ها در خیابان. تمام قدرت به مردم....


November 17th Occupy Wall Street Day of Action - New York City LIVE
لینک های پخش مستقیم از نیویورک
globalrevolution
http://www.livestream.com/globalrevolution
http://www.livestream.com/occupywallstnyc
http://www.emergencystream.com/video_streams/NY/NYC3/a.html

http://occupystream.com/
http://www.livestream.com/occupy_liberty
http://occupystreams.org/item/occupy-nyc-liberty-plaza
http://www.ustream.tv/theother99channel2

امشب در کانالهای پخش مستقیم بیش از 100.000 نفر به نیویورک چشم دوختند.

35 هزار نفر پل بروکلین را بستند. حدود 300 نفر تاکنون دستگیر شدند. جهان دارد تماشا میکند. پلیس در صدد قطع پخش مستقیم است.
بروی آسمانخراش های نیویورک تبلیغ اشغال همه مکانهای عمومی/ بانکها بجای تبلیغ کالا پخش میشود. عکس های بیشتر اینجا.
Occupy Wall Street Projects Msg Onto Verizon Building

ما متوقف نخواهیم شد. جهان دیگری امکان پذیر است....ما پیروزیم. بروی ساختمان وریزن/ نیویورک.

هم اکنون هزاران نفر در راهپیمایی پر جمعیتی بطرف پل بروکلین هستند...
نگذاریم پخش مستقیم از جنبش مردم در هیچ کجا ممنوع شود. در همبستگی با مردم نیویورک امشب کامپیوترمان را روشن بگذاریم. کانالهای پخش مستقیم را فعال نگهداریم. راستی امشب روز تولد جنبش اشغال وال استریت است.

Blue "99%" projection glows on the Verizon building. (Photo by Todd Maisel/New York Daily News)

aquabuddha: Recap request.
aquabuddha: So 200+ people arrest today in NYC. They didn't stop Wall Street from opening.
aquabuddha: At 5:00 pm they marched to Foley Square and are now marching on the Brooklyn Bridge.

1:48 AMAnjali Mullany
The projection on the Verizon building downtown has changed. It now reads, "We are unstoppable! Another world is possible! Which caused people on the bridge to start chanting it," according to Kerry Wills

2:49 AMAnjali Mullany
We don't have an exact number, but several thousand people marched across the Brooklyn Bridge this evening
.
pepetheprawn: NYC police have reportedly cut internet service to the area were 50,000 protestors have gathered to participate in the Occupy Wall Street Protests, apparently in an attempt to stop the live video

فیلم سرکوب معترضین در نیویورک
http://www.youtube.com/watch?v=nIZ3ZWRpA5s
http://www.facebook.com/pages/Occupy-World-Under-Fire/270661842973115

هیچ نظری موجود نیست: