۱۲ آبان، ۱۳۹۰

عکس حمله به بانکها دیروز در اوکلند/ کالیفرنیا


عکس حمله به بانکها دیروز در اوکلند/ کالیفرنیا

فراخوان کوئیرهای رادیکال و آنارشیست:

ما به هیچ وجه شما را ترغیب و تشویق نمی کنیم که دست به کارهای غیرقانونی و خرابکارانه بزنید، چرا که چنین چیزهایی ممکن است موازنه ی قدرت را به هم زده و همه چیز را تغییر دهد و این کار خیلی خیلی خیلی بدی است. لطفا فقط در خانه بنشین، برو سر کار و نظاره گر گذر زندگی ات باش."

ترجمه از آنارشیست خشمگین

 
 

هیچ نظری موجود نیست: